Yazılım Testi

Yazılım Test Hizmeti

Hızla gelişen BT dünyasında, yazılım test aktiviteleri her geçen gün değer kazanmaktadır. Günümüzde, yazılım testi sadece yazılım sürecinin sonunda değil, tüm yaşam döngüsü boyunca aktif olarak ele alınan bir konu haline gelmiştir.

Bu yaklaşımın arkasındaki temel nedenler:

 • Yazılım kalitesinin arttırılması
 • Olası hataları önceden belirleyerek oluşabilecek risklerin önlenmesi
 • Zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmasıdır

 

Müşteri İhtiyaçları

 • Çeşitli sebeplerle oluşan hataların ve risklerin (yazılım hataları, öngörülemeyen problemler vb.) proaktif olarak tespit edilememesi
 • Test sürecinde oluşan riskler ve hatalara sebep olan unsurlar:
  • Yazılım geliştirme personelinin test süreçlerini yürütmesi
  • Yeterli ekipman ve test kaynaklarının sağlanamaması
  • Test süreçlerinin doğru yönetilmesi için gereken bilgi birikimi eksikliği
 • Alanında uzman yazılım geliştirme personelinin, test süreçlerinde görev almaları durumunda oluşabilecek operasyonel körlük
 • Çözümlerin ve/veya sistemlerin, son kullanıcıya ulaşmadan önce, sistem ve entegrasyon testlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Projenin gerektirdiği ekipman ve donanımın eksiksiz bir biçimde sağlanması gerekliliği
 • Alanında uzman test mühendisleri tarafından yönetilmeyen test süreçlerinin, proje kalitesinde ciddi düşüşlere ve önlenemez risklere neden olması

 

Sağladığımız Hizmetler ve Çözümler

Yazılım testi konusunda sağladığımız dış kaynak çözümleri:

 • Hizmet düzeyi anlaşması (SLA) odak alınarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel test çözümlerinin üretilmesi
 • Test hazırlık ve uygulama verimliliği, test etkinliği ve test çıktı kalitesinin artırılması
 • Müşteri gereksinimleri doğrultusunda, test altyapısının belirlenmesi
 • Projenin büyüklüğüne göre uygun ekibin ve ekipteki rollerin belirlenmesi
 • Öngörülen testlerin ve ilgili hedeflerin planlanması
 • Test analiz ve tasarımının yazılım geliştirmeyle paralel yürütülmesi
 • Projede uygulanacak test tiplerinin ve buna bağlı olarak araçların (otomasyon, yük, performans vb.) belirlenmesi

Yazılım test süreçlerimiz:

 • V-Model
 • Çevik

Kullandığımız yazılım test seviyeleri:

 • Birim testi: belirli bir kod bölümünün fonksiyonalitesinin test edilmesi
 • Entegrasyon testi: birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışıp çalışmadığının test edilmesi
 • Sistem testi: entegre edilmiş sistemin beklendiği şekilde çalışıp çalışmadığının test edilmesi
 • Kabul testi: kullanıcı tarafında yapılan kabul testleri

Kullandığımız test tipleri:

 • Kurulum testi
 • Uygunluk testi
 • Duman ve Mantıklılık testi
 • Regresyon testi
 • Alfa testi
 • Beta testi
 • Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan testler
 • Yük ve Performans testi
 • Kullanışlılık testi
 • Güvenlik testi
 • Stres testi

Kullandığımız test teknikleri:

 • Kara-kutu testi
 • Beyaz-kutu testi

Kullandığımız test otomasyon araçları:

 • IBM Rational Functional Tester
 • SmartBear Test Complete
 • HP Quick Test Professional
 • Selenium
 • Black Duck Scan
 • Oracle Application Testing Suite
 • Jira

Neden DENK?

 • 4 yılı aşkın  yazılım testi tecrübemiz ve bilgi birikimimiz
 • Globalde ve farklı sektörlerde geliştirilmiş projelerde kazanılan test deneyimimiz
 • TMMI standartlarına uygun test süreç yönetimi tecrübemiz
 • Kalite güvencesi sağlanarak elde ettiğimiz yüksek müşteri memnuniyeti
 • ISTQB sertifikasına sahip ve test süreçlerine hakim uzman test ekiplerimiz