Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra değişen son kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçları, farklı uygulama ve sistemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Yazılım ve bilişim hizmetleri alanında dış kaynak kullanımı yaygın başvurulan bir yöntemdir. Temelde maliyetleri düşürmek için kullanılan bu yöntem, şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Müşteri İhtiyaçları

 • Temel iş alanı yazılım geliştirme olmayan kuruluşların, donanımlı ve tecrübeli yazılım geliştirme ekiplerine ihtiyaç duyması
 • Uçtan uca, yeni bir uygulama veya sistem geliştirme konularında süreç tecrübesi ve bilgi birikimi eksikliği
 • Tüm paydaşların (ürün yöneticileri, müşteriler, üst düzey yöneticiler, ürün geliştirme ekibi vb.), etkin bir şekilde süreçlere dahil edilememesi ve iletişim yönetiminde yaşanan zorluklar
 • Müşteri ve pazar beklentilerinin somut bir şekilde uygulama veya sistem özelliklerine dönüştürülmesinde yaşanan zorluklar
 • Müşterilerin performans ve süreklilik gerektiren sistemlere ihtiyaç duyması
 • Yeni teknoloji ile geliştirilen çözümlerin, müşterilerin mevcut eski sistemleri ile entegrasyonu
 • Ürün ve pazar beklentilerine bağlı olarak en doğru yazılım geliştirme süreçlerinin kullanılması gerekliliği (şelale, çevik, kademeli vb.)
 • Gelişen teknoloji ile beraber bilgi güvenliği konusundaki ihtiyacın artması

Sağladığımız Hizmetler ve Çözümler

Yazılım geliştirme sürecinin başından sonuna kadar tüm evrelerini gerçekleştirerek kullanıma hazır, yenilikçi ve kullanıcı-dostu uygulamalar ve sistemler geliştiriyoruz:

 • İhtiyaçlara özel uygulama geliştirme
  • Kurumsal mimarinin ve iş akışlarının tanımlanması; ihtiyaçların belirlenmesi
  • Esnek uygulama ve sistemlerin tasarımı
  • Sezgisel ve kullanıcı dostu uygulamaların geliştirilmesi

 

 • IT mimarisinin oluşturulması
  • Müşterinin yatırımını güvence altına alan, dünyaca kabul görmüş uygulama stratejilerini tanımlayan, IT performansını iyileştiren ve uzun vadede oluşabilecek teknolojik değişimlere açık, sağlam bir IT mimarisinin oluşturulması
  • Müşteri sistemlerinde zamanla artan performans ihtiyacı ve süreklilik ile ilgili sıkıntılara yol açmayacak sistemler tasarlanması
  • Yük dengelemeli, yedekli, ölçeklenebilir ve güvenli sistemlerin geliştirilmesi

 

 • Sistem entegrasyonu
  • Oluşturulan çözümlerin mevcut sistemler ile birleştirilerek tam entegre olarak çalışmasının sağlanması

 

Süreçlerimizi, geliştirdiğimiz ürünlerin ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz:

 • Yenilikçi bir fikirle yola çıkılan ve hızla sonuçlarını görmek istediğimiz ürünler için kademeli ve çevik yazılım geliştirme süreçlerini kullanıyoruz
 • Gereksinimleri ve özellikleri net bir şekilde tanımlanmış yeni ürün eklentileri veya projeler için şelale yazılım geliştirme süreçlerini kullanıyoruz

Uzmanlık Alanlarımız:

Web Uygulamaları      

 • Amaç ve beklentiler doğrultusunda kullanıcı deneyimi ile bütünleştirdiğimiz görselliği doğru bir şekilde fonksiyonalite ile birleştirerek en verimli sonuca ulaşıyoruz. Son teknolojileri kullanarak güvenli, hızlı, ölçeklenebilir, kullanıcı dostu ve sezgisel uygulamaları Scrum metodolojisine uygun bir şekilde geliştiriyoruz.
  • Önyüz: Kullanıcı Deneyimi, AngularJS, JQuery, Bootstrap
  • Sunucu: Play Framework, Java, J2EE,Spring, Hibernate, NodeJS, MongoDB, PHP, .NET
  • Kümeleme Mimari: Apache Storm, RabbitMQ, Elastic Search, Redis
  • İletişim: WebRTC, socket.io

 

Mobil Uygulamalar

 • iOS ve Android platformları için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Mobil geliştirme konusunda deneyimli ve uzman ekibimizle, mobil kullanıcıların ne tip bir arayüz istediklerini, arayüzlerin nasıl çalışması ve nasıl hissettirmeleri gerektiğini tespit ederek kullanıcı odaklı uygulamalar geliştiriyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde değerlendirip, kısa sürede, maliyet etkin mobil çözümler sunuyoruz.

 

Gömülü Yazılım Geliştirme

 • Müşterilerimize gömülü yazılım çözümleri sağlıyoruz. Yazılımını geliştirdiğimiz cihazların donanımını üreten ODM (Original Design Manufacturer) şirketlerine, sürücü yazılımı (driver) ve üretim yazılımı (firmware) gereksinimleri bildirmek ve gelen donanımların ilk testlerini yapmak gibi konularda da çalışmalar yürütüyoruz.
  • Yazılım Geliştirme Ortamı: Linux işletim sistemi (Redhat, Ubuntu), C ve C++ programlama dilleri, QT, PEG kütüphaneleri, Gcc&Gdb (çapraz derleme)
  • Yazılım Yürütme Ortamı: Gömülü Linux (kernel V3.6, V3.10), ARM ve MIPs işlemciler, simülasyon ve test amaçlı x86 ortamı

 

Lisans Yönetimi

 • Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda esnek, bütünleşik, akıllı ve güvenilir lisans yönetim çözümleri sunuyor, hem bulut hem de yerinde kurulum uygulamalarına yönelik lisanslama tiplerini kapsayan çözümleri yük dengelemeli mimari ve çift taraflı kimlik doğrulama algoritmaları kullanarak geliştiriyoruz. Lisans doğrulama ve tanımlama işlemlerini sistem, müşteri ve kullanıcı bazında ayrı ayrı ya da bütünleşik bir yapıda gerçekleştiren çözümler sunuyoruz. Özellikle lisanslamalarını toplam kullanım kotası ve kullanıcı havuzu tanımları ile daha da esnekleştirerek, buluttan hizmet veren uygulamalar için faturalı kullanım, ön ödemeli ve süreli/süresiz kullanım lisanslarını destekleyen çözümler geliştiriyoruz.
  • Yazılım Geliştirme: MS Visual Studio, C/C++, Java, Eclipse, Çok katmanlı mimari, JSF, Struts
  • Farklı Platformlar için Sürüm Yönetimi: SLES OpenSUSE, MontaVista Linux, OpenWRT, Embedded Linux, Solaris Intel, Solaris Sparc, Windows
  • Farklı Platformlar için Yazılım Kurulumu: RPM, InstallShield, InnoSetup, Batch Script, Bash Script
  • Süreç Yönetimi: Agile (Scrum), Waterfall

 

Diğer Uzmanlık Alanlarımız:

 • Bulut
 • Büyük Veri
 • Konfigürasyon Yönetimi

 

Neden DENK?

 • 4 yılın üzerinde, uluslararası alanda kazanılmış sonuç odaklı, kullanıcı dostu, yüksek katma değerli, rekabetçi ve güvenilir uygulamalar geliştirme deneyimimiz
 • Müşterilerin karmaşık ihtiyaçlarının analizi konusunda kazanılmış deneyimimiz
 • Şirketlerin BT performansını ve operasyonel verimliliğini artırmanın yanı sıra maliyetlerini azaltan uygulamalar ve sistemler tasarlama konusundaki tecrübemiz
 • Donanım, yazılım ve ağ yapılarındaki yetkinliklerimiz
 • Farklı alanlarda (işletim sistemleri, geliştirme dilleri, veri tabanları, platformlar vb.) kazanılmış deneyimlerimiz
 • Uygulama geliştirme süreçleri ve metodolojileri (çevik, yinelemeli, artırımlı, test güdümlü geliştirme vb.) konularındaki uzmanlığımız
 • Süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine odaklanmamızı ve müşterilerimizde farkındalık yaratarak proaktif çözümler sunabilmemizi sağlayan yenilikçi yaklaşımımız
 • Teknolojik gelişmeleri ve yeni trendleri uluslararası konferanslar ve fuarlar gibi farklı bilgi kaynaklarından takip ederek, müşterilerimize katma değer sağlayan uzman ekibimiz