Hakkımızda

Denk Bilişim Teknolojileri gelişen teknolojiye paralel olarak yenilikçi projeler geliştirmek, AR-GE çalışmaları yürütmek ve teknolojik yazılımlar geliştirmek amacıyla, 2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulmuştur. Arge amacımız; şirketlere ve son kullanıcılara yenilikçi ve kaliteli yazılım çözümleri sunmak, dünya çapında kullanılacak yeni sunum çözümleri oluşturmak, insan-bilgisayar etkileşimini arttırarak dünya simülasyon sektörüne farklı bir değer kazandırmaktır.

Misyonumuz;

Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde daima dürüst davranmak, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, tüm personeli eğitmek, yönlendirmek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini ve ilerlemelerini sağlamak, kurumsallaşmış, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak gelişmek ve büyümek, uluslararası yatırımları arttırarak başarılara imza atmak ana hedefidir.

Denk Bilişim Teknolojileri ihtiyaca yönelik çözümler üretir.

Sınırların ortadan kalktığı, rekabetin ön plana çıktığı değişen dünya koşullarında Denk, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak, Ar-Ge ve yenilik yoluyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşabilmek için;

  1. Teknolojik bilgi üretilmesini,
  2. Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
  3. Ürün kalitesi ve standardının yükseltmeyi,
  4. Verimliliği artırmayı,
  5. Üretim maliyetlerinin düşürmeyi,
  6. Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
  7. Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,
  8. Teknoloji yoğun üretim,
  9. Girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar İle sektöründe farklılaşmayı hedeflemektedir.

Çağdaş ve stratejik insan kaynakları yaklaşımımızla çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı kendimize ilke ediniyoruz.

Denk’in insan kaynakları politikası, yetenekli, hedef odaklı ve sürekli olarak kendini geliştiren mühendisleri ve araştırmacıları bünyesinde bulundurmaktır. Teknolojiyi yakından takip eden, enerjik, yüksek motivasyon sahibi, işe ve kuruma bağlı, Denk’te çalışmayı bir ayrıcalık olarak gören, sonuç odaklı çalışan mühendis, araştırmacı ve yönetici kadromuzla gurur duyuyoruz.